Nhất Phẩm Phật Khiêu Tường

2 Tháng Mười, 2020
Thưởng thức "Nhất Phẩm Phật Khiêu Tường" tại nhà hàng Món Ăn Ngon

Những thú vị về “Nhất Phẩm Phật Khiêu Tường” – Món ngon danh tiếng bậc nhất Trung Hoa

Nhất Phẩm Phật Khiêu Tường (hay Phật Nhảy Tường) là món ngon nổi tiếng bậc nhất của người Phúc Kiến – Trung Quốc với lịch sử […]