Những thú vị về “Nhất Phẩm Phật Khiêu Tường” – Món ngon danh tiếng bậc nhất Trung Hoa